neděle 24. července 2011

Poznej Boha jako svého Otce

„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Ježíš Kristus (Bible, Jan 14:6)

Když člověk uvěří v Ježíše Krista a stane se křesťanem, změní mu to život. Prožívá Boží lásku, milost, odpuštění hříchů, lítost nad dosavadním životem. Pro člověka začíná nová etapa života plná hledání, objevování, bádání a naděje nových vyhlídek.


Takový nový věřící bývá často plný euforie, nadšení či horlivosti. Ale jak plyne život, euforie i nadšení se vytrácejí a najednou zjišťujeme, že ani o tu Bibli takový zájem nemáme a tak zůstává ležet kdesi v knihovničce zcela zaprášená.

Pokud se nacházíme v tomto stavu, potřebujeme nové povzbuzení, novou výzvu. Na jednu jsem nedávno narazil: Poznejme Boha jako svého Otce.

Celé Janovo evangelium – a zvláště kapitoly 14, 15, 16 a 17 ukazují na jednotu a podřízenost, kterou měl Ježíš ke svému Otci. Úkolem Ježíše Krista zde na zemi nebylo jenom nás vysvobodit od hříchů, ale také, aby nám ukázal na jeho Otce a nám otevřel dveře ke svému (našemu) nebeskému Otci. Otci, který se stará o svoje děti.


Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! (Bible, Matouš 7, 7-11)

Mnozí křesťané se zaseknou v tom, že sice poznali Ježíše jako toho, kdo je zachránil, ale už nemají touhu poznávat Boha jako svého nebeského Otce. Znáš ty svého nebeského Otce? Poznej Ho! Ježíš ti otevřel cestu…

Žádné komentáře:

Okomentovat