sobota 23. listopadu 2013

„Řekni mi, kdo jsi a po čem toužíš“Pokusme se vžít do jednoho starého příběhu, který se odehrál v Palestině, zhruba před dvěma tisíci lety. V tomto příběhu vystupují dvě postavy – jeden Žid, který se jmenoval Ježíš a jedna žena samařského původu. Je poledne a Ježíš na své cestě do Galileje prochází Samařskem. Je již cestou unaven a tak usedavá u Jákobovy studny, když zrovna přichází samařská žena.

Ježíš se samařskou ženou začíná rozhovor a žádá ji: „Dej mi napít“. Samařané byli míšenci Izraelců a příslušníků ostatních pohanských národů a Židé se s nimi nestýkali. Zároveň v Ježíšově době byla nenávist mezi Židy a Samařany tak velká, že nazvat někoho Samařanem bylo urážkou. Takže spatřujeme, že už v této chvíli se děje něco netradičního. Sama žena je tím zaskočena a její bezprostřední reakce zní „Jak ty jako Žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?