neděle 16. října 2011

Pro co vlastně žijeme?


Pokud se člověk v životě zastaví a podívá se na současné světové dění a dnešní společnost, tak mu hlavou může problesknout myšlenka, že tu něco není v pořádku. Najedeme-li na webu na zpravodajské servery, ihned na nás vyskočí zprávy o různých občanských nepokojích, přírodních katastrofách, válkách, nenávisti a agresi mezi lidmi, ekonomických a politických krizích atp.

I přes tyto negativní zprávy se přece jenom ve světě dějí pěkné a pozitivní události. O těch média už tolik neinformují, protože by to přece „nikdo nečetl…“

Otázkou ale zůstává, kam se tento svět žene. Co je hnacím motorem tohoto světa? Co nás žene kupředu? A co kupředu žene nás samotné. Jinými slovy: Pro co vlastně žijeme?