neděle 31. července 2011

Přikázání vs. láska


Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat." Bible, Janovo evangelium 14:21  

Uvedený text z Janova evangelia mě často rozhodil. Připadalo mi, že Ježíš si dává podmínku pro to, abych ho mohl milovat, kterou nemůžu splnit. A to, že ho budu poslouchat. Stejně tak, jako apoštol Pavel, asi každý zápasí s tím, že „chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.“ (Římanům 7,18). Člověk je ze své podstaty hříšný a sám od sebe nedokáže Boží přikázání naplnit. A dokonce apoštol Jan píše: „Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.“ (1. Jan 1,8). Jak tedy můžeme Boha milovat, když jsme hříšní a nedokážeme vždy naplnit Boží zákon?

neděle 24. července 2011

Poznej Boha jako svého Otce

„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Ježíš Kristus (Bible, Jan 14:6)

Když člověk uvěří v Ježíše Krista a stane se křesťanem, změní mu to život. Prožívá Boží lásku, milost, odpuštění hříchů, lítost nad dosavadním životem. Pro člověka začíná nová etapa života plná hledání, objevování, bádání a naděje nových vyhlídek.

pátek 22. července 2011

Jak změnit tento svět?

Jeden můj kamarád se kdysi vyjádřil, že lidé, kteří nasazovali svůj život pro určitou ideu, nebyli normální – že to prostě byli blázni. Normální člověk by něco takového neudělal. Dneska večer jsem se podíval na film, který vypráví příběh o Martinu Lutherovi. Každý z nás měl ve škole dějepis, a tak snad není potřeba tuto osobu nějak představovat. Co mě ale zaujalo na jeho charakteru, byla odvaha, kterou měl.

Když se ve společnosti vyskytne nějaký konflikt, tak většina lidí v tomto světě prostě schová hlavu do písku a je ztichat. Velice dobře to je vidět například ve školních kolektivech. Kolem sebe máte několik kamarádů, se kterými blbneme o přestávkách, ale jakmile jde to tuhého, většina od vás ustoupí a mlčí – jsou pasivní.

Martin Luther žil v době, kdy náboženství a politika šly ruku v ruce. Církev se odklonila od evangelia a neplnila svojí funkci, ba činila naopak – prodávala odpustky a žila v hříchu. Když Martin Luther byl na soudu konfrontován se svými spisy – (mj. i s 95 tezemi) a byl vyzván, aby odvolal své učení, protože tyto spisy obsahovali herezi proti církvi, řekl: „Dokud mě nepřesvědčíte svědectvím Svatého písma, a jasnými důkazy, a ne papežem a koncilem, neboť je zřejmé, že se často mýlili a protiřečili si, je moje svědomí vázané jedině Božím slovem. Konat proti vlastnímu svědomí není ani správné ani čestné. Nemohu...a neodvolám. Zde stojím...nemohu jinak. Bůh mi pomáhej.

Proč psát blog?

Přiznám se, že jsem většinou nechápal, proč lidé píšou blogy. Blogy ostatních obvykle nevyhledávám, ani nečtu (až na výjimky :-) ). Co mě teda přimělo k tomu, abych změnil názor na blog a začal psát ten svůj?  Odpověď je prostá: sám život to tak přichystal. Každý člověk prochází v životě různými obdobími. Některé jsou lehčí, některé těžší. Někdy se člověk jenom raduje, jindy pořád brečí. Někdy má chuť být pořád s přáteli, jindy by se nejradši někam schoval, abych ho nikdo neviděl. Někdy člověk nic neřeší a je vše „v pohodě“.

Takový je prostě život. Ale každý z nás potřebuje to „něco“ v nás ze sebe dostat. Někteří se vrhnou na psaní básní, jiní na skládání hudby a písní. Já básník, skladatel ani textař nejsem. Rozhodl jsem se být tedy bloggerem. Nechci nikoho nutit ke čtení svého blogu. Prostě jenom chci „něco“ pustit do éteru…